In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In bài này

Đề cương Môn học: Kinh tế Vĩ mô 1

 

1. Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ I

2. Giảng viên: BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

3. Bậc đào tạo: ĐẠI HỌC  Hệ đào tạo: CHÍNH QUI

4. Thời lượng:  3 tín chỉ

5. Điều kiện tiên quyết:

Tiếp thu kiến thức môn học này sẽ thuận lợi hơn nếu sinh viên được trang bị các môn học như Toán cao cấp, Kinh tế vi mô I. 

6. Mô tả môn học:

Kinh tế học vĩ mô là một môn học nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và tình trạng thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền tệ, lãi suất, cán cân thương mại, cán cân thanh toán và tỷ giá... Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích các mối quan hệ giữa các biến số này. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu, và vai trò của các chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Các vấn đề kinh tế vĩ mô ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng bao gồm các liên hệ mang tính toàn cầu và khu vực chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi hạn hẹp của một nền kinh tế riêng lẻ, và đóng vai trò quan trọng trong đời sống của các cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các quá trình chính trị và quan hệ quốc tế. Do vậy, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở sẽ được giới thiệu đến sinh viên bao gồm cán cân thanh toán, các cơ chế tỷ giá và các vấn đề lưu chuyển dòng vốn quốc tế.

Môn học này cũng giúp chúng ta tìm hiểu về tăng trưởng kinh tế và phân tích các nguồn tăng trưởng kinh tế và bài học kinh nghiệm của các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới.  Như sẽ được đề cập ở phần mục tiêu, các bình luận về chính sách và một phần của Kinh tế Vĩ mô Quốc tế sẽ được giới thiệu, sau khi chúng ta có được toàn bộ bức tranh của môn học thông qua các tình huống và thông tin thời sự được cập nhật thường xuyên qua từng bài giảng và thảo luận trên lớp.

7. Mục tiêu:

Môn Kinh tế vĩ mô I  được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với sự vận hành của nền kinh tế và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển, và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này. Một cách cụ thể, môn học này được thiết kế nhằm vào các mục tiêu sau đây:

 • Giới thiệu các khái niệm, kỹ thuật và cách thức đo lường các hoạt động của nền kinh tế.
 • Giúp sinh viên hiểu được các vấn đề và các hoạt động của nền kinh tế vĩ mô cũng như mối liên hệ giữa chúng thông qua các lý thuyết và mô hình cơ bản.
 • Hiểu và phân tích được bản chất của các trục trặc kinh tế vĩ mô và cách thức giải thích chúng.
 • Đánh giá và phân tích cách thức các chính sách tài khóa và tiền tệ được sử dụng nhằm góp phần giảm bớt các biến động có tính chu kỳ.
 • Hiểu được các mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản của nền kinh tế mở, giao thương thương mại và tác động của các dòng vốn quốc tế.
 • Nhận biết tầm quan trọng của các yếu tố góp phần vào thành quả tăng trưởng kinh tế dài hạn đương đại.

8. Phương pháp giảng dạy:

 • Các bài giảng trên lớp sẽ được triển khai theo lịch trình, theo đó giảng viên sẽ giải thích, hướng dẫn các vấn đề lý thuyết, các bằng chứng thực nghiệm có kết hợp với các bài tập và tình huống thực hành.
 • Để quá trình giảng dạy và học tập mang tính tương tác cao và hiệu quả, sinh viên luôn được khuyến khích đặt câu hỏi, nêu các vấn đề lý thuyết hay thực tế cần được làm rõ ngay trên lớp. 
 • Ngoài ra, sinh viên còn được khuyến khích mang đến lớp các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế có liên quan từ tin tức và báo chí để cùng chia sẻ và thảo luận.

9. Đánh giá:

Sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ các buổi học, đọc kỹ tài liệu trước khi lên lớp, tích cực tham gia thảo luận trong và ngoài lớp học, hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao đúng hạn, và tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra.

Điểm: Điểm của môn học sẽ được tính theo trọng số sau đây

 • Quá trình (bài tập, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ):   30%
 • Kiểm tra cuối khoá:                                                                        70%
 • Tổng cộng:                                                                                  100% = 10 điểm

10. Tài liệu tham khảo:

 1. David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch, Kinh tế học tập 2 ,Tái bản lần  thứ tám, NXB Thống kê, 2009.
 2. Paul A Samuelson và William D. Nordhalls, Kinh tế học tập 2, xuất bản lần thứ 15, NXB Thống kê, năm 2002.
 3. Robert J. Gordon,  Kinh tế học vĩ mô,  NXB bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội ,1994.
 4. Sách và đề cương bài giảng của giảng viên

Các trang web hữu ích:

Sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề kinh tế vĩ mô sau đây:

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn ;
 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: www.mpi.gov.vn;
 3. Bộ Tài chính Việt Nam: www.mof.gov.vn;
 4. Quỹ Tiền tệ Quốc tế: www.imf.org;
 5. Tổng cục thống  kê Việt Nam: www.gso.gov.vn
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW (www.fetp.edu.vn), môn Macroeconomics qua các năm.

Bên cạnh đó, cũng cần như duy trì việc theo dõi tin tức kinh tế và tài chính trong suốt học kỳ, đặc biệt là các tin tức và sự kiện liên quan đến nền kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô Việt Nam và thế giới.

11. Nội dung môn học (lịch giảng dạy; các chương, phần; thời lượng cho mỗi chương, phần):

Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc (chương, phần)

Chuẩn bị của sinh viên

(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

Ghi chú

Ngày 1

(4 tiết)

Chương 1   Tổng quan về kinh tế vĩ mô

 

 

 

Ngày 2

(4 tiết)

Chương 2  Đo lường  sản lượng quốc gia

 

 

 

Ngày 3

(4 tiết)

Chương 3  Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia

 

 

 

Ngày 4

(4 tiết)

 Chương 4  Tổng cầu và Chính sách tài khóa

 

 

 

Ngày 5

(4 tiết)

Chương 5  Tiền, hoạt động ngân hàng và Chính sách tiền tệ

 

 

 

Ngày 6

(4 tiết)

Hệ thống  và kiểm tra giữa kỳ

 

 

 

Ngày 7

(4 tiết)

Chương 6 Mô hình IS-LM

 

 

 

Ngày 8

(4 tiết)

Chương 7  Mô hình AS-AD

 

 

 

Ngày 9

(4 tiết)

Chương 8  Lạm phát và thất nghiệp

 

 

 

Ngày 10

(4 tiết)

Chương 9 Kinh tế vĩ mô trong  nền kinh tế mở

 

 

 

 

Chương 10 Tăng trưởng kinh tế

 

Sinh viên tự đọc

 

Ngày 11

(4 tiết)

HỆ THỐNG – ÔN TẬP – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ  VĨ MÔ

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của chương là giới thiệu  tổng quan về kinh tế vĩ mô: đưa ra các vấn đề kinh tế vĩ mô  trọng tâm cần giải quyết, xác định các mục tiêu vĩ mô cơ bản cần đạt được bằng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô; giải thích xu hướng sản lượng tăng trong dài hạn và tại sao các nhà họach định chính sách nổ lực giảm biên độ dao động chu kỳ kinh doanh? Ngoài ra chương này cũng nêu hai công cụ cơ bản để phân tích kinh tế vĩ mô là tổng cung và tổng cầu.

I. Nguồn gốc và đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô

II. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô

III. Chu kỳ kinh tế và các chính sách ổn định hóa

IV. Tổng cung và tổng cầu

CHƯƠNG 2. ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chương này đưa ra các phương pháp đo lường kết quả hoạt động của nền kinh tế thông qua việc phân tích sơ đồ chu chuyển kinh tế. Cách sử dụng thành quả đạt được, cũng như cách phân phối thành quả cho các thành phần tham gia vào nền kinh tế như thế nào,  thể hiện qua các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia.

I.Các vấn đề cơ bản và sơ đồ chu chuyển kinh tế

II. Phương pháp tính GDP

III. Các chỉ tiêu khác trong hệ thống SNA.

IV. Các đồng nhất thức vĩ mô căn bản

CHƯƠNG 3. LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chương này là xác định các thành phần của tổng cầu, phân tích  các nhân tố tác động đến các thành phần này và xây dựng mối quan hệ giữa chúng. Tìm hiểu cách thức để nền kinh tế đạt được trạng thái  cân bằng,  cách điều chỉnh khi xuất hiện các cú sốc và cuối cùng  là lý giải nghịch lý của tiết kiệm

Để dễ dàng tiếp cận các vấn đề kinh tế vĩ mô vốn phức tạp, chúng ta sẽ sử dụng mô hình nền kinh tế đơn giản chỉ có 2 khu vực để phân tích: hộ gia đình và doanh nghiệp

I. Tổng cầu và các thành phần của tổng cầu

II. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia

III. Mô hình số nhân và nghịch lý của tiết kiệm

CHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Mục tiêu nghiên cứu

Trong chương này, chúng ta cần nắm được những vấn đề sau: Chính sách tài khóa và tác động của chính sách này đến tổng cầu, Số nhân chi tiêu chính phủ, Các nhân tố ổn định tự động nền kinh tế, ngân sách, thâm hụt ngân sách, và nợ quốc gia, Những hạn chế của chính sách tài khóa chủ động,

I. Các thành phần của tổng cầu trong mô hình kinh tế mở:

II. Xác định sản lượng cân bằng trong mô hình kinh tế mở

III. Chính sách tài khóa.

IV. Chính sách tài khóa và các vấn đề kinh tế vĩ mô

CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Mục tiêu nghiên cứu

Trong chương này, chúng ta cần nắm những vấn đề sau : Tiền và các chức năng của tiền, vai trò của Ngân hàng Trung ương, cách tạo tiền của các ngân hàng thương mại. Tìm hiểu  sự cân bằng trên thị trường tài chính và tiền tệ, các mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ và nguyên tắc thực hiện chính sách tiền tệ

I.Tiền tệ và hoạt động của ngân hàng 

II. Thị trường tiền tệ

III.Chính sách tiền tệ

IV. Bình luận về chính sách tiền tệ

CHƯƠNG 6. MÔ HÌNH IS-LM

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của chương này là dùng mô hình IS-LM để mô tả  mối quan hệ mật thiết và sự tương tác giữa  thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ, đồng thời  xác định sản lượng và lãi suất cân bằng trên cả 2 thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ. Qua mô hình IS-LM, giúp chúng ta  đánh giá  tác động thực sự của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến nền kinh tế

I. Thị trường hàng hoá và đường IS

II. Thị trường tiền tệ  và đường LM

III. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô

CHƯƠNG 7. MÔ HÌNH TỔNG CUNG TỔNG CẦU

Mục tiêu nghiên cứu

Trong các chương trước, giá được coi là biến ngoại sinh (cho trước không đổi). Trong chương này giá trở thành biến nội sinh,  giá sẽ thay đổi để thiết lập đường tổng cầu (AD) và tổng cung (AS) theo giá. Qua mô hình AS-AD, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả tác động của các chính sách kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn đối với nền kinh tế.

I. Sự hình thành đường tổng cầu

II. Sự hình thành đường tổng cung

A.Sự hình thành đường tổng cung ngắn hạn (SAS)

B.Sự hình thành đường tổng cung dài hạn (LAS)

III. Cân bằng tổng cung tổng cầu và tác động của các chính sách kinh tế

CHƯƠNG 8. LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu  chương này là tìm hiểu nguyên nhân gây ra lạm phát, phân biệt tác động của từng loại lạm phát, đồng thời đưa ra các biện pháp để kiềm chế  lạm phát. Thứ hai là tìm hiểu những nguyên nhân gây ra thất nghiệp và tác hại của nó. Cuối cùng  xem xét mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.

I. Lạm phát

II. Thất nghiệp

III. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

CHƯƠNG 9. KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

Mục tiêu nghiên cứu

Chương này nghiên cứu các vấn đề có liên quan  và tác động đến  hoạt động kinh tế của nền kinh tế mở như: thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái  danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực, các cơ chế tỷ giá khác nhau đã được áp dụng . Sau cùng phân tích tác động của từng chính sách kinh tế vĩ mô trong từng cơ chế tỷ giá đến sản lượng và công ăn việc làm trong mỗi  nền kinh tế như thế nào.

I. Giới thiệu các họat động của nền kinh tế mở

II. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

III. Cán cân thanh toán

III.Tác động của các chính sách vĩ mô

Chương 10: Tăng trưởng kinh tế

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của chương   này  là  chúng ta tìm hiểu về tăng trưởng kinh tế, phân tích tác động  của các nguồn lực đến  tăng trưởng kinh tế và bài học kinh nghiệm của các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới.   Trên cơ sở đó tìm ra các CS tác động  tích cực đến các nhân tố chủ yếu góp phần giúp nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững , là cơ sở để nâng cao mức sống của người dân 

I. Tăng trưởng kinh tế

II. Phân tích nguồn tăng trưởng kinh tế

III. Nguyên nhân khác biệt về tốc độ tăng trưởng kinh tế

IV. Các bài học thành công và thất bại

Tải Đề cương Môn học Kinh tế Vĩ mô 1

Đầu trang

 

Copyright © 2017 Khoa Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Designed by vietweb247.com